Da li su javne nabavke način da se izbegne korupcija?

Da34

8%

U najvećoj meri35

9%

Malo otežavaju50

12%

Ne284

70%

Smatrate li da je srpsko pravosuđe nezavisno?

Da366

30%

Ne818

66%

Ne znam 49

4%