Bečej - primer tolerancije i uvažavanja bogatstva različitosti

Bečej - primer tolerancije i uvažavanja bogatstva različitosti

Diskriminacija po nacionalnoj osnovi jedno je od najosetljivijih pitanja u zemljama Balkana.

Nekada je stvar dobrog vaspitanja bilo znanje jezika komšija

Nekada je stvar dobrog vaspitanja bilo znanje jezika komšija

Sombor je grad sa ukupno 85.903 stanovnika.

Da li biste se oženili s Romkinjom ili se udali za Roma?

Da li biste se oženili s Romkinjom ili se udali za Roma?

U Sremu, pored većinskog srpskog stanovništva žive još četiri nacionalne zajednice: Hrvati, Slovaci, Mađari i Romi.

Zrenjanin: Dobro stanje međunacionalnih odnosa

Zrenjanin: Dobro stanje međunacionalnih odnosa

U Gradu Zrenjaninu, kao višenacionalnoj sredini sa većinskim srpskim stanovništvom, vodi se računa o poštovanju prava manjina i mnogi lokalni akti usmereni su u tom pravcu.

Multikulturalnost Vojvodine - stvarnost ili mit

Multikulturalnost Vojvodine - stvarnost ili mit

Multikulturalizam, uz tolerantnost, bio je jedan od pojmova koji se vezivao za Vojvodinu. Međutim, mnogi tvrde da se danas o njemu sve manje može govoriti.

O projektu

Projekat "Mreža 21" realizuje Radio 021 u partnerstvu sa još 20 vojvođanskih medija tražeći odgovore na pitanja sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, a kako bi doprineo sposobnosti društva da se pripremi za članstvo u EU.

Projekat se sastoji od serije radijskih i TV emisija, istraživačkih tekstova, istraživanja javnog mnjenja i edukativne kampanje.

Stavovi izneseni na ovoj multimedijalnoj platformi pripadaju autorima projekta i ni na koji način ne predstavljaju stavove Evropske unije.

Radijske emisije

Projekat "Mreža 21", između ostalog, predviđa proizvodnju radijskih emisija na ključne teme iz domena pravosuđa, korupcije i ljudskih prava.

Ovde ih možete slušati ili preuzeti za emitovanje na vašoj radio stanici.


Televizijske emisije

Tri televizijske polusatne emisije, koje se bave temama sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, obrađuju konkretne slučajeve iz pomenutih oblasti i sublimiraju sve aspekte problematike u okviru tri važna segmenta srpskog društva.

Ovde možete pogledati i preuzeti za emitovanje sve TV emisije u produkciji 021.


Anketa

Da li će Srbija biti spremna za EU članstvo?