Zrenjaninsko Društvo protiv korupcije, skraćeno DRPKO, za kratko vreme postojanja načinilo je niz ozbiljnih poteza u markiranju i suzbijanju koruptivnih radnji u javnim nabavkama.

Piše: Slavko Surla

Već druge godine postojanja uspeli su da obore spornu nabavku Apoteke Novi Sad vrednu 1,7 milijardi dinara. Dokazali su i da su mnoge državne apoteke nezakonitim radnjama na godišnjem nivou oštetile Republički fond za zdravstveno osiguranje za 2,7 milijardi dinara.

Tim i drugim potezima ovo zrenjaninsko Društvo je, uprkos svim ograničenjima i predrasudama prema organizacijama i udruženjima koja nisu prestonička, steklo kredibilitet na državnom pa čak i međunarodnom nivou.

- Postoje tri crvene zastavice gde se najčešće dešavaju koruptivne radnje u javnim nabavkama. Najpre sama izrada plana javnih nabavki, druga zastavica je u postupku javnih nabavki i treća je kod realizacije ugovora. Faktički, mi sada transparentnost imamo samo na toj drugoj zastavici, gde znamo kada se pokreće postupak. Prvi deo ili prva crvena zastavica, planiranje javnih nabavki, naročito je problematičan - napominje čelnik ovog udruženja Zoran Bašić.

Ističe da ima i pozitivnih pomaka da se smanji korupcija u javnim nabavkama.

- Sada imamo portal javnih nabavki koji je bitno doprineo da se smanji korupcija, pre svega zbog veće transparentnosti. Tako sada na portalu imate objavljen javni poziv, objavljenu dodelu ugovora, ko je dobio ugovor i što je najvažnije, imate objavljene anekse što u ranijem zakonu niste imali - ističe Bašić, uz napomenu da je sada sve mnogo vidljivije i kod velikih i javnih nabavki male vrednosti, što je prvi ozbiljan korak u suzbijanju korupcije.

On dodaje da je najjednostavniji recept u smanjenju korupcije u javnim nabavkama taj da pratimo iskustva i praksu razvijenih zemalja.

- Najpre, mora da postoji komisija koja će da određuje i procenjuje svrsishodnost trošenja javnih sredstava kroz nabake, odnosno opravdanost svake nabavke ponaosob. A kod treće zastavice - realizacije ugovora, za sada postoji potpuni mrak što se tiče transparentnosti. Dakle, kada se potpiše ugovor i objavi na portalu, mi više nemamo nikakva saznanja šta se dešava sa tim ugovorom, da li je on ispoštovan, u kom roku, da li je bilo nekih problema. To mora da se menja i javnost rada mora da uđe i u taj segment - napominje Bašić.

Ipak, preventivne mere ne mogu nikada dati rezultate ukoliko ne postoje i represivne mere. Jer, godinama unazad kod kršenja odredbi o javnim nabavkama dešavalo se da su kazne bile prekršajne, pa čak i stimulativne za naručioca.

Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta "Mreža 21" koji finansira EU. Sadržaj predstavlja odgovornost Radija 021 i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.