Kako navodi organizacija "Transparentnost Srbija", u našoj zemlji se, godišnje, kroz sprovedene javne nabavke ministarstava, državnih ustanova i preduzeća i javnih fondova "obrne" blizu 300 milijardi dinara, kroz više od 80.000 zaključenih ugovora sa raznim ponuđačima.

Piše: Danijela Gorčić

Novac iz javnih prihoda je privlačan mnogim mešetarima i kao takav uzrok korupcije u društvu. Da bi stali tome na put, u našoj zamlji se poslednjih nekoliko godina primenjuje koncept javnih nabavki kada je u pitanju trošenje zajedničkog novca.

Pre dve godine Državna revizorska institucija podnela je zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv čelnika Opštine Inđija, a na osnovu izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2012. godinu. Naime, u navedenom Izveštaju je prikazano kršenje Zakona o javnim nabavkama, pa tako, na primer, Opština Inđija nije sprovela postupak javne nabavke za usluge po ugovoru u iznosu od 10,6 miliona dinara, specijalizovane usluge u iznosu od 10,3 miliona dinara, kao i građevinske objekte u iznosu od sedam miliona  dinara. 

U istom periodu i Javno preduzeće "Direkcija za izgradnju Inđija" nije sprovela postupak javne nabavke za usluge osiguranja u iznosu od 622.000 dinara, radove na izgradnji lokalnog puta u vrednosti od 11,5 miliona i radove na rekonstrukciji saobraćajnice u iznosu od 7 miliona. Po mišljenu Revizora, čelnici opštine su prekršili zakon jer nisu raspisalli Javne nabavke.

Ipak, novim zakonom previđene su oštrije kazne u prekršajima vezanim za javne nabavke. - Novina je da je predviđeno novo krivično delo o zloupotrebama sa javnim nabavkama gde je kazna od šest meseci do 5 godina. Taj zakon predviđa i prekršajne kazne od 100.000 do milion dinara - pojašnjava pravnik Vladimir Jovanović.

Organizacija koja vrši nadzor nad samom primenom zakona je Uprava za Javne nabavke, jedno od dva najvažnija tela vezana za javne nabavke. Neraspisivanje javne nabavke samo je jedan od prekršaja. U raspisivanju i procesu sprovođenja javnih nabavki dolazi do brojnih nepravilnosti, kako od strane naručioca tako i od strane ponuđača.

- Najčešći prekršaji su oni kada se sa nekim izuzetnim specifičnostima ograniči predmet nabavke tako da ne mogu svi da konkurišu. Nekad se to radi nesvesno, a često i namerno. To se najteže prepoznaje, ali ovde treba uzeti u obzir i da su dodatni uslovi u dokumentaciji takođe nešto gde se javlja najviše problema - kaže savetnik u Upravi za javne nabavke Miloš Jović.

Kod zloupotreba u javnim nabavkama uvek će se naći oni koji su sa pravom nezadovoljni. Zato su upravo oštećeni ponuđači oni koji mogu prijaviti korupciju ili prekrašaje u postupcima nabavki.

Takođe, institucije često izbegavaju raspisivanje javnih nabavki zbog za njih komplikovanih procedura, a još češći slučaj zlouptrebe je tzv. “seckanje” velikih javnih nabavki na nekoliko javnih nabavki male vrednosti jer su u tim slučajevima procedure brže i manje transparentne. Zato su dugačke, komplikovane i skupe procedure sprovođenja javnih nabavki uslovile nekoliko zakonskih izmena.

Cilj javne nabavke jeste da naručiliac za novac poreskih obveznika izabere ponudu koja će na najbolji način zadovoljiti njegove potrebe, kako po svojim svojstvima i kvalitetom, tako i što će biti isporučena po odgovarajućoj ceni. Sa otvaranjem i realizacijom poglavlja 5 u pregovorima sa Evropskom unijom naš sistem javnih nabavki bi trebalo da se odmakne od polja zloupotreba i korupcija i približi se svom osnovnom cilju.  

Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta "Mreža 21" koji finansira EU. Sadržaj predstavlja odgovornost Radija 021 i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.