Dobiti potreban dokument, zakazati sastanak, pregled i uopšte obaviti bilo kakav administrativni posao za običnog čoveka u Srbiji često predstavlja noćnu moru.

Piše: Miloš Lazić
 
Skraćenica FT1P (Fali ti jedan papir) je pošalica nastala kao rezultat očaja korisnika usluga javnih službi i opštinskih administracija. Godinama naviknuti na redove pred šalterima, obimnost bespotrebne dokumentacije koju treba podneti da bi se dobio neki dokument, građani su prihvatili na stanje kakvo jeste.
 
U svakoj lokalnoj samoupravi u Sremu postoji neka vrsta uslužnih centara za izdavanje potvrda i dokumenata, kancelarija za žalbe građana ili kol centara za zakazivanje i prijavljivanje problema. I pored toga, građani se na kraju suoče sa neradom javnih službi i zatvorenim šalterima u vreme radnog vremena.
 
Goran Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj preporučuje da građani obavezno bilo kakvu vrstu tih problema prijave opštinskim upravama. Prema istraživanju NALED-a najveće nezadovoljstvo građana se ne vezuje toliko za opštinske administracije, već za ispostave PIO fonda i Fond zdravstvenog osiguranja.
 
"Najnezadovoljniji su u onim institucijama u kojima se čeka i po više od pola sata na šalterima. Naša ključna preporuka je da se opštinske i državne uprave što više orijentišu na elektronsku upravu. Jer e-uprava čini proceduru daleko efikasnijom i transparentnijom, i za građane je to mnogo bolje. Prema našim istraživanjima građani su zadovoljni sa onim institucijama koje imaju elektronske servise, ali njih je zasada malo. U narednim godinama očekujemo da se to stanje promeni", kaže Radak.
 
Međutim, modernizacija ne znači uvek i rešavanje problema. Stanovnicima manjih mesta bilo je potrebno duplo više vremena da zakažu pregled kod specijaliste, za razliku od stanovnika u gradovima u kojima se nalaze klinički centri. Kako bi se ovo promenilo, Ministarstvo zdravlja počelo je prošle godine da primenjuje Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS), kojim bi procedure trebalo da bude skraćene. Umesto toga, ukazuje direktor Doma zdravlja u Staroj Pazovi, Aleksandar Omerović, IZIS je izazvao potpuno drugačiji efekat.
 
"Mi smo poslednji ušli u ovaj integrisani sistem i ono što je trenutno problem jeste to da nam pacijenti dolaze po tri-četiri puta na šalter opšte medicine, pedijatrije i drugih službi našeg Doma zdravlja, sa informacijom da nisu primljeni u zdravstvenu ustanovu u koju su upućeni", navodi dr Omerović.
 
Teško je u Srbiji pronaći osobu koja se nije načekala u redovima kako bi ostvarila svoja elementarna prava na dokument koji joj potvrđuje identitet ili imovinu. U poslednjih nekoliko godina su doneta su određena zakonska rešenja koja će omogućiti građaninu da se požali na nerad javnih službi. Takođe, sve više se radi na uvođenju elektronske uprave kod ovakvih poslova. Ipak, ostaje samo još da sve to zaživi u praksi.
 
Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta "Mreža 21" koji finansira EU. Sadržaj predstavlja odgovornost Radija 021 i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.