Ljudska prava

Decenijama unazad, pojam seksualnosti postaje toliko liberalan da se "meša" u zakonske tokove i pokušava da relativizuje čak i zločine prema deci.

27 Komentara

Bečejka Anđelka R. se udala sa svega dvadeset godina za čoveka koji je bio direktor javnog preduzeća i imao poznanstva i kontakte na svakom koraku.

33 Komentara

Novosadska policija je u u prvih šest meseci ove godine registrovala ukupno 305 slučajeva nasilja u porodici, što je povećanje od čak 45% u udnosu na isti period prošle godine.

18 Komentara

Svaka druga žena doživljava ili je doživela neki oblik psihičkog nasilja u svojoj porodici, a svaka treća je dobila batine, uglavnom od sadašnjeg ili bivšeg supruga ili partnera.

5 Komentara

Da Srem nije tako "divan, kićen" i idiličan govori podatak da je u sremskom upravnom okrugu za prvih sedam meseci ove godine prijavljeno preko 120 slučajeva nasilja u porodici.

2 Komentara

Na sastancima zrenjaninske Grupe za koordinaciju koja se bavi problemima porodičnog nasilja, svake nedelje razmatra se u proseku oko 20 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, što je više od hiljadu zlostavljanja u toku godine, a to su samo slučajevi za koje se zna.

1 Komentar

Sigurna ženska kuća u Novom Sadu u prvoj polovini ove godine beleži porast prijava nasilja u porodici.

4 Komentara

Brojni Bečejci, mahom penzioneri, proteklih dana telefonom su pozivani na besplatne zdravstvene preglede, na koje ih je zvala, kako su se predstavili, "zdravstvena agencija".

29 Komentara

Ako članice Višegradske grupe kažu za sebe da su kanta za đubre Evropske unije, onda smo mi deponija, ocenjuje javnost.

7 Komentara

Jedna od najčešćih prevara kupaca u Srbiji je prodaja lažnog meda.

21 Komentara

Iako je Srem region gde je prosečna potrošnja po domaćinstvu najveća nakon Beograda i Novog Sada, u svega dve od šest opština postoje organizacije koje se bave zaštitom prava potrošača - u Sremskoj Mitrovici i Inđiji.

7 Komentara

Iako zakoni koji štite naša potrošačka prava već neko vreme postoje, praksa je često drastično drugačija.

23 Komentara

U supermarketima zajedno sa hranom mere i kutiju, pa tako naplaćuju više nego što bi trebalo, navode u udruženju "Zaštita potrošača".

8 Komentara

Već sedam godina deca sa invaliditetom i smetnjama u razvoju imaju i zakonsku mogućnost da krenu u redovnu školu, ali problemi u njihovom uključivanju u zajednicu i dalje postoje.

39 Komentara

Skoro četvrtina stanovništva Sombora spada u kategodiju starih lica, a trendovi su takvi da će udeo starog stanovništva u ukupnom broju biti sve veći.

3 Komentara

Strana 1 od 2

O projektu

Projekat "Mreža 21" realizuje Radio 021 u partnerstvu sa još 20 vojvođanskih medija tražeći odgovore na pitanja sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, a kako bi doprineo sposobnosti društva da se pripremi za članstvo u EU.

Projekat se sastoji od serije radijskih i TV emisija, istraživačkih tekstova, istraživanja javnog mnjenja i edukativne kampanje.

Stavovi izneseni na ovoj multimedijalnoj platformi pripadaju autorima projekta i ni na koji način ne predstavljaju stavove Evropske unije.

Radijske emisije

Projekat "Mreža 21", između ostalog, predviđa proizvodnju radijskih emisija na ključne teme iz domena pravosuđa, korupcije i ljudskih prava.

Ovde ih možete slušati ili preuzeti za emitovanje na vašoj radio stanici.


Televizijske emisije

Tri televizijske polusatne emisije, koje se bave temama sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, obrađuju konkretne slučajeve iz pomenutih oblasti i sublimiraju sve aspekte problematike u okviru tri važna segmenta srpskog društva.

Ovde možete pogledati i preuzeti za emitovanje sve TV emisije u produkciji 021.


Anketa

Da li će Srbija biti spremna za EU članstvo?