Ljudska prava

Nepoznanica šta će biti sa izbeglicama koje su zaglavljene na teritorije Srbije uvećala je rizik da broj "pravno nevidljivih" građana naraste.

10 Komentara

Diskriminacija po nacionalnoj osnovi jedno je od najosetljivijih pitanja u zemljama Balkana.

6 Komentara

Sombor je grad sa ukupno 85.903 stanovnika.

11 Komentara

U Sremu, pored većinskog srpskog stanovništva žive još četiri nacionalne zajednice: Hrvati, Slovaci, Mađari i Romi.

25 Komentara

U Gradu Zrenjaninu, kao višenacionalnoj sredini sa većinskim srpskim stanovništvom, vodi se računa o poštovanju prava manjina i mnogi lokalni akti usmereni su u tom pravcu.

1 Komentar

Multikulturalizam, uz tolerantnost, bio je jedan od pojmova koji se vezivao za Vojvodinu. Međutim, mnogi tvrde da se danas o njemu sve manje može govoriti.

80 Komentara

Pedesetogodišnja Ildiko iz Sente ima dvoje dece i do nedavno je bila udata.

9 Komentara

Pripadnici LBGT populacije u malim sredinama ćute o svojoj seksualnoj orijentaciji, svesni osude i diskriminacije.

0 Komentara

Dvadesetsedmogodišnji P. L. iz okoline Novog Sada optužen je da je od marta do aprila ove godine silovao, zlostavljao i koristio u pornografske svrhe sedmogodišnje dete, saznaje 021.

6 Komentara

Odnos većine prema LGBT populaciji u Srbiji poslednjih petnaestak godina znatno je napredovao, a nekadašnji stav većine da su oni "bolesni ljudi koje treba lečiti, proterati, kazniti batinama" evoluirao je u "ne smeta mi, samo neko to rade u svoja četiri zida".

23 Komentara

Nakon tri godine rada u više od 70 osnovnih škola širom Vojvodine, udruženje "Skaska" prestaje sa edukacijom đaka, roditelja i nastavnika u okviru projekta "Zlatni most - seks za početnike ".

13 Komentara

Decenijama unazad, pojam seksualnosti postaje toliko liberalan da se "meša" u zakonske tokove i pokušava da relativizuje čak i zločine prema deci.

28 Komentara

Bečejka Anđelka R. se udala sa svega dvadeset godina za čoveka koji je bio direktor javnog preduzeća i imao poznanstva i kontakte na svakom koraku.

33 Komentara

Novosadska policija je u u prvih šest meseci ove godine registrovala ukupno 305 slučajeva nasilja u porodici, što je povećanje od čak 45% u udnosu na isti period prošle godine.

18 Komentara

Svaka druga žena doživljava ili je doživela neki oblik psihičkog nasilja u svojoj porodici, a svaka treća je dobila batine, uglavnom od sadašnjeg ili bivšeg supruga ili partnera.

5 Komentara

Strana 1 od 2

O projektu

Projekat "Mreža 21" realizuje Radio 021 u partnerstvu sa još 20 vojvođanskih medija tražeći odgovore na pitanja sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, a kako bi doprineo sposobnosti društva da se pripremi za članstvo u EU.

Projekat se sastoji od serije radijskih i TV emisija, istraživačkih tekstova, istraživanja javnog mnjenja i edukativne kampanje.

Stavovi izneseni na ovoj multimedijalnoj platformi pripadaju autorima projekta i ni na koji način ne predstavljaju stavove Evropske unije.

Radijske emisije

Projekat "Mreža 21", između ostalog, predviđa proizvodnju radijskih emisija na ključne teme iz domena pravosuđa, korupcije i ljudskih prava.

Ovde ih možete slušati ili preuzeti za emitovanje na vašoj radio stanici.


Televizijske emisije

Tri televizijske polusatne emisije, koje se bave temama sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, obrađuju konkretne slučajeve iz pomenutih oblasti i sublimiraju sve aspekte problematike u okviru tri važna segmenta srpskog društva.

Ovde možete pogledati i preuzeti za emitovanje sve TV emisije u produkciji 021.


Anketa

Da li će Srbija biti spremna za EU članstvo?