Ljudska prava

Već sedam godina deca sa invaliditetom i smetnjama u razvoju imaju i zakonsku mogućnost da krenu u redovnu školu, ali problemi u njihovom uključivanju u zajednicu i dalje postoje.

39 Komentara

Skoro četvrtina stanovništva Sombora spada u kategodiju starih lica, a trendovi su takvi da će udeo starog stanovništva u ukupnom broju biti sve veći.

3 Komentara

Žene sa invaliditetom u Srbiji čak četiri puta češće trpe nasilje od ostalih žena.

9 Komentara

Srbija je u demografskom smislu zemlja starih ljudi, a gde ima puno starih ima i puno problema kojima su izloženi.

8 Komentara

Nesporna je činjenica da se deci i njihovim pravima posvećuje sve veća pažnja, a neke teme poput nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja ili zaštite dece od zloupotreba na društvenim mrežama dobile su prioritet.

0 Komentara

Veći deo građana ni ne zna kako sve može da zaštiti svoja prava, što se posebno odnosi na osetljive i marginalizovane grupe kao što su deca, stari, siromašni, mentalno oboleli i osobe sa invaliditetom.

0 Komentara

Strana 3 od 3

O projektu

Projekat "Mreža 21" realizuje Radio 021 u partnerstvu sa još 20 vojvođanskih medija tražeći odgovore na pitanja sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, a kako bi doprineo sposobnosti društva da se pripremi za članstvo u EU.

Projekat se sastoji od serije radijskih i TV emisija, istraživačkih tekstova, istraživanja javnog mnjenja i edukativne kampanje.

Stavovi izneseni na ovoj multimedijalnoj platformi pripadaju autorima projekta i ni na koji način ne predstavljaju stavove Evropske unije.

Radijske emisije

Projekat "Mreža 21", između ostalog, predviđa proizvodnju radijskih emisija na ključne teme iz domena pravosuđa, korupcije i ljudskih prava.

Ovde ih možete slušati ili preuzeti za emitovanje na vašoj radio stanici.


Televizijske emisije

Tri televizijske polusatne emisije, koje se bave temama sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, obrađuju konkretne slučajeve iz pomenutih oblasti i sublimiraju sve aspekte problematike u okviru tri važna segmenta srpskog društva.

Ovde možete pogledati i preuzeti za emitovanje sve TV emisije u produkciji 021.


Anketa

Ocenite nivo poštovanja ljudskih prava u Srbiji: