Maloletnička delikvencija u Staroj Pazovi bila je u prošloj godini u blagom porastu, a pisanje grafita po školama i stambenim zgradama, međusobne tuče, krađe bicikala, razbojništava i pljačke stanova karakteriše kriminal ove populacije.

Piše: Danijela Gorčić

Zabrinjava podatak da je u jednoj teškoj krađi učestvovao dečak star samo devet godina.

Ipak, po podacima Centra za socijalni rad iz Stare Pazove, maloletnici uglavnom čine krivična dela manjeg stepena društvene opasnosti. - Uvek ima onih koji nastave da se bave kriminalitetom. Jednostavno, ima više faktora koji utuči na to da li će se kod nekog razviti takvo ponašanje, čak su i roditelji tu nemoćni - kaže Vedrana Radmilović iz ovog Centra.

Da se u osnovnoj školi već mogu naslutiti prvi znaci skolonosti ka maloletničkoj delikvenciji potvrđuje Milan Predojević, predsednik Aktiva direktora škola staropazovačke opštine. - Ne postoji prag u godinama kada to počinje. Praksa pokazuje da u školama toga nema pre šestog razreda, a eskalacija je u uzrastu kada su učenici u srednjoj školi - kaže Predojević.

U Tehničkoj školi ove školske godine je u dva navrata intervenisala policija. Direktor Lazar Đukić kaže da probleme prave bivši učenici ove, ili đaci drugih škola. - U školi nije bilo onih dešavanja koja bi se mogla svesti pod delikvenciju. To su pre svega nestašluci kada se đaci posvađaju zbog devojke ili nekih drugih banalnih stvari - objašnjava Đukić.

Najvažnije pitanje je kako sprečiti maloletnika da ponovi krivično delo? Vedrana Radmilović kaže da se Centar za socijalni rad bavi ovom temom po više osnova. - To je pre svega kada sud od nas traži da delujemo zbog postupka koji se vodi, odnosno kada nam se obrati škola ili roditelji da pomognemo kod dece - navodi ona i dodaje da je pravovremeno uočavanje i sprečavanje takvih ponašanja najbolja preventiva.

U lancu činilaca preventivnog delovanja jedna od karika su osnovne škole, gde navode da imaju stalne sastanke i kontakte sa policijom kako bi sprečavali delikvencije. U policiji kažu da oni na ovom planu deluju pre svega preventivno gde preventiva podrazumeva predavanja i kontakte sa decom.

Sa maloletnicima rade posebno obučeni policijski službenici, ali su uvek apeluje i na roditelje da vode računa gde im se deca nalaze, gde, s kim i kako provode slobodno vreme i na koji način troše povereni novac. Ono što najviše ometa rad sa decom je to što pojedini roditelji ili umanjuju značaj dela koje je njihovo dete učinilo, ili potpuno negiraju kirivicu deteta iako svi dokazi govore u prilog toga.

Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta "Mreža 21" koji finansira EU. Sadržaj predstavlja odgovornost Radija 021 i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.