Prema podacima iz Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, muškarci su jedna šestina od ukupnog broja pacijenata koji su primljeni kao žrtve nasilja u porodici, ali je ipak češći vid zlostavljanja psihičke prirode.

Piše: Zdenka Kožik

Za sedam godina braka i šest godina od razvoda Vladimir Latinkić iz Zmajeva je preživeo pravi pakao.

Supruga ga je tukla metalnom štanglom, pljuvala, psovala, pretila, tukla je i njegovu majku, ali i decu. Ipak, batine je podnosio, i kaže da je to ništa u odnosu na psihičko maltretiranje, vređanje i zlostavljanje.

Kako tvrdi, nakon razvoda preživljava novu golgotu jer ona sada hoće da mu oduzme decu.

Zašto jači trpi batine?

Problem zlostavljanog muškarca i oca je u startu u sukobu sa opšte prihvaćenom tezom da je muškarac najjači u porodici i da su, shodno tome, žene i deca žrtve. Iako statistike pokazuju da je ovo najčešća situacija u porodici gde se dešava zlostavljanje, praksa otkriva da može biti i obrnuto.

Stručnjaci se slažu da uloga žrtve ili zlostavljača nema veze sa polom, a stereotipi vezani za polove samo otežavaju otkrivanje i procesuiranje ovakvih slučajeva, kaže oligofrenolog Tanja Todorović.

- Možda je teško poverovati u priču o muškarcima kao žrtvama nasilja, ali prihvatanje ravnopravnosti polova podrazumeva i prihvatanje činjenica da uloga žrtve nije privilegija žena. Međutim, nezavisno od proklamovane polne ravnopravnosti, trpljenje nasilja nema nikakve veze sa polom i sa tim ko je fizički jači. Samo što deluje apsurdno da neko ko je jači trpi batine, a uopšte nije stvar u mišićima nego u glavi - rekla je Todorovićeva za Mrežu 21.

Milan Janković, diplomirani pravnik i stručni saradnik u Centru za socijalni rad, navodi da naši zakoni, kada je u pitanju tretiranje nasilja u porodici, ne prave razliku u polovima. Ipak, iz iskustva svedoči da se situacije u kojima je muškarac žrtva ređe procesuiraju.

- U našoj zemlji postoji celovit sistem zaštite od nasilja u porodici, koji istovremeno prožima neke preventivno porodično-pravne mere zaštite s jedne strane, kao i represivne krivično-pravne mere zaštite. Te mere zaštite su jednako dostupne svim građanima, bez obzira na polnu razliku ili bilo koju drugu pripadnost. U tom smislu se ne pravi razlika, mada neka psihološka, sociološka i kriminološka istraživanja nesumnjivo pokazuju da su u najvećem broju slučajeva žrtve nasilja u porodici žene, deca i stare osobe. Prema nekim podacima o rasprostranjenosti nasilja u porodici čak preko 90 odsto slučajeva izvršioci nasilja u porodici jesu muškarci, a to neka istraživanja nesumnjivo pokazuju - kaže Janković.

Stručnjaci tvrde da je najčešći vid zlostavljanja muškarca psihički i emotivni, a ređe fizički. Međutim, zbog same prirode zlostavljača i patrijahalnog okruženja, žrtva, iako je možda fizički jača, proživljava veliku patnju.

Kakve vrste zlostavljanja trpe muškarci?

Prema nekim procenama, kada su u pitanju nasilne žene u porodici, to su uglavnom mlade i žene u menopauzi.

- Žene statistički češće od muškaraca koriste kao oružje sve i svašta, a to su čaše, flaše, pepeljare, saksije za cveće, itd. kako bi kompenzovale nedostatak fizičke snage. Ipak, kada se govori o nasilju nad muškarcima obično se prepoznaju samo najbrutalniji slučajevi. Jer žene najradije koriste psiho teror, omalovažavajući partnere da su nesposobni da izdržavaju porodicu, namećući im seksualnu apstinenciju, ucenjujući ih da neće viđati decu, da se odreknu imovine i slično. Ukoliko je sve to ne zadovolji nasilnica se neće libiti da se predstavi kao žrtva zlostavljanja - kaže Tanja Todorović

Većinu muškaraca je stid da prizna da im je ogrebotinu i masnicu na telu nanela žena. Onima koji se odluče da govore o tome niko ne veruje, pa je to glavni razlog zašto muškarci ne prijavljuju nasilne partnerke.

Fizičke posledice koje žene nanose muškarcima obično nisu toliko velike i naročito vidljive, pa samim tim manje privlače pažnju drugih, ali to što nešto nije uočljivo na prvi pogled ne znači da ne postoji.

Nasilje u porodici, bez obzira na pol, reguliše Krivični zakon i Porodični zakon iz 2000. godine. Na koji način će sud i ostale institucije zaštiti prava zlostavljanog muškarca i oca zavisi pre svega od profesionalca u tom procesu i njihove konstantne edukovanosti na ovu temu.

Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta "Mreža 21" koji finansira EU. Sadržaj predstavlja odgovornost Radija 021 i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.