Svaka druga žena doživljava ili je doživela neki oblik psihičkog nasilja u svojoj porodici, a svaka treća je dobila batine, uglavnom od sadašnjeg ili bivšeg supruga ili partnera.

Piše: Zlata Vasiljević

Iako najveći broj poziva na SOS telefone stiže iz gradskih sredina, smatra se da je ipak mnogo više nasilja nad ženama na selu.

Zašto žene sa sela manje prijavljuju nasilje?

- Prvo, njima su manje dostupne službe i servisi, manje su informisane od žena u gradu. Drugo, sela su još uvek izolovane sredine i u takvim sredinama žrtve su stigmatizovane više nego u gradu - priča za Mrežu 21 predsednica Ženske alternative Jadranka Radojčić.

Kako kaže, ono o čemu se takođe malo ili skoro uopšte ne govori je seksualno nasilje. To je tabu tema i takvo nasilje se retko prijavljuje, a posebno na selu, kaže Radojčićeva.

Dodaje da posebno zabrinjava što se kao počinioci nasilja sve više prijavljuju i poslodavci. Prema prijavama koje stižu putem SOS telefona, poslodavci su čak u 15 posto slučajeva prijavljeni kao počinioci nasilja.

Rasprostranjeno je i ekonomsko nasilje. Prema procenama Ženske alternative, u dve trećine slučajeva prisutan je i ekonomski momenat, ali je problem što u većini slučajeva same žrtve nisu svesne da trpe takav oblik nasilja.

Snežana Jakovljević iz mreže "Žene protiv nasilja", podseća da je Srbija nacionalnu strategiju o suzbijanju nasilja prema ženama donela pre šest godina i da je tada dala određene preporuke lokalnim samoupravama.

- Preporučuje se lokalnim samoupravama da uključe specijalizovane usluge za žene žrtve nasilja u lokalne sisteme usluga u oblasti socijalne zaštite koji se finansiraju iz lokalnih samouprava. Međutim, to finansiranje je neredovno, nedovoljno i žene žrtve nasilja nisu prepoznate u sistemima socijalne politike u lokalnim zajednicama kao žrtve za koje bi trebalo organizovati poseban sistem zaštite. Pre svega zbog toga što se u "paketu" organizuje zaštita svih ugroženih grupa - kazala je Jakovljevićeva.

Jedina statistika koja se vodi o ženama žtvama nasilja je ona objavljena u medijima, ističe ona. Prema njenim rečima, zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji i niko ne objavljuje zvanične podatke koliko je ubijeno žena kao žrtve nasilja.

Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta "Mreža 21" koji finansira EU. Sadržaj predstavlja odgovornost Radija 021 i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.