Projekat "Mreža 21 - Talasanje Vojvodine" realizuje Radio 021 u partnerstvu sa još 20 vojvođanskih medija.

Novinari iz cele Vojvodine traže odgovore na pitanja sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, a koja će doprineti sposobnosti društva da se pripremi za članstvo u EU.

Projekat se sastoji od serije radijskih i TV emisija, istraživačkih tekstova, istraživanja javnog mnjenja i edukativne kampanje i realizuje se do kraja 2017. godine.

Emisije sa ključnim temama iz domena pravosuđa, korupcije i osnovnih prava rade iskusni novinari i mogu se slobodno preuzeti za emitovanje, kao i tekstovi objavljeni na ovoj platformi, uz prethodno zatraženu saglasnost.