Vrhovni kasacioni sud je 2015. godine odao priznanje Osnovnom sudu u Bečeju proglasivši ga najefikasnijim u Srbiji.

Piše: Tijana Janković

Broj starih predmeta se u proteklih godinu dana smanjio za oko 25 posto, tako da su rezultati, u najmanju ruku - izvanredni.

Ipak, iako se zakon u bečejskom sudu primenjuje dosledno i ažurno, za pojedince to može da bude i veoma rigidno. Kako za Mrežu 21 ističe advokatica Snežana Sekulić iz Bečeja, na skromne, obične ljude, zakoni se često dosledno primenjuju i izriču se drakonske kazne.

- Tako je jedan bečejski pekar dobio kaznu od 400.000 dinara i zatvorio radnju, jer je na jedan dan zaposlio komšinicu "na crno", dok je on sa porodicom morao da otputuje na sahranu. To jeste  propisana zakonska kazna, ali Zakon u sličnim slučajevima predviđa i opomenu - navodi ona. 

Zakon jasno kaže da se rad bez ugovora kažnjava, a pravda i Zakon su tu da se dosledno i isto primenjuju prema svima. Tako se i pekar pošteno "opekao", te je usled velike novčane kazne, blokade računa i nemogućnosti poslovanja, zatvorio svoju radnju.

A da li je zakon zaista isti za sve? Kako naglašava Sekulićeva, oni veliki prestupnici se nikad ni ne pojave pred licem pravde.

- Tako u nekim državnim organima i firmama poput Policijske uprave, Elektrovojvodine, itd. ljudi masovno rade po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, ili sa 40 godina preko omladinske zadruge, pa tako za njih nema ni obaveza u vidu poreza i doprinosa. Oni nikad nisu procesuirani od strane inspekcija i ti predmeti nikad ni ne dospevaju pred sud da ih potkači ruka pravde - ističe ona, dodajući da je zakon prema bečejskom pekaru bio nemilosrdan ne pružajući mu drugu šansu.

Najsvežiji primer kada nadležni "žmure pred problemom" jeste neuspela privatizacija PIK-a Bečej.

PIK Bečej je privatizovan 2007. da bi aprila 2011. godine otišao u stečaj, maja 2015. bankrotirao i konačno, decembra iste godine prodat na licitaciji, po ceni duplo manjoj od procenjene. Rešenja i spas nekadašnjem gigantu su obećavale sve političke opcije koje su bile na vlasti, a jedino što je trenutno izvesno jeste da je više od 600 radnika završilo na ulici, nakon što je to preduzeće kupila MK Grupa za 45,5 miliona evra.

Kako će mala sredina poput Bečeja "upiti" ovako veliki broj nezaposlenih? Ko su odgovorna lica za tolike propuste i zašto ne odgovaraju za svoje postupke?

Odgovore na ova pitanja daće vreme, jer da je do pravde i istine, do svega ovoga ne bi ni došlo. Razume se da Sud nije inspekcija i da nije u njegovoj nadležnosti da pronalazi one koji krše zakon, ali, stiče se utisak da pravda nije uvek i u potpunosti zadovoljena.

Predsednik Osnovnog suda u Bečeju, Goran Čimburović ističe da je sudstvo samostalno i da apsolutno ne postoji nikakav uticaj na tokove suđenja.

- Sud samostalno donosi svoje odluke i u skladu sa zakonima koji su važeći i koje primenjuje. Sudija je samostalan u obavljanju sudijske funckije. Postoje pisani zakoni koji određuju način postupanja sudija u slučaju da se i vrši uticaj od strane određenih lica, odnosno da se pokuša opstrukcija suđenja i za tako nešto su predviđene kazne i sankcije - kaže Čimburović.

Kako ističe Snežana Sekulić, nezavisnost sudstva garantuje i sama ličnost sudije.

- Sudije moraju primati plate dostojne težine, ozbiljnosti i odgovornosti posla kojim se bave, pa čak i beneficiran staž. Tek tada, uz osiguran dostojanstven život, niko neće doći u situaciju čak ni da pomisli ili "gleda" u nekog kriminalca ili političara - kaže ona i dodaje da ako sudija nije nezavisan kao ličnost, ako je podložan uticajima koji dolaze sa strane, onda sudstvo neće biti nezavisno, bez obzira na postojanje pravnih i stvarnih garancija za to.

Član 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda garantuje da "svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku, pred nezavisnim i nepristrasnim sudom obrazovanim na osnovu zakona". A kako obezbediti to "nezavisno i nepristrasno", i zašto Justicija, boginja pravde, neće, ne sme ili ne želi da skine povez koji joj pokriva oči?

Možda, jer ona ne videći ništa, tek tada i tek tako, jednako vidi sve koji stoje pred njom.

Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta "Mreža 21" koji finansira EU. Sadržaj predstavlja odgovornost Radija 021 i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.