Sve vesti

Priča o Radio Somboru - radio stanici koja je posle 44 godine zauvek nestala iz etra priča je koja se desila u drugim opštinskim radio stanicama. Stihijska privatizacija vodila je ka gašenju, a slušoaci na lokalu ostali su bez radijskog informativnog programa i programa na jezicima nacionalnih manjina.

0 Komentara

Sve vesti, koje je "Brif media net doo" iz Petrovaradina trebao da putem svog sajta brif.rs uradi za 13.200.000 dinara koliko je ove godine dobio na osam medijskih konkursa, preuzete su od drugih medija.

15 Komentara

Srem je deo Vojvodine u kom je registrovano 16 elektronskih i 10 štampanih medija, te dvadesetak informativnih sajtova.

0 Komentara

Ko bi bio pozvaniji da nešto kaže o slobodi govora u Srbiji, od zrenjaninskog sociologa Miroslava Samardžića, čoveka koji je svojevremeno skupo platio svaku javno izgovorenu reč.

4 Komentara

Stanje u srpskim medijama sve je teže, kvalitet sadržaja koji se nudi građanima drastično opada, a više se ne gase samo emisije, već i mnogobrojni kvalitetni mediji.

1 Komentar

Proces sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa počeo je da se realizuje marta 2015. godine.

1 Komentar

Nepoznanica šta će biti sa izbeglicama koje su zaglavljene na teritorije Srbije uvećala je rizik da broj "pravno nevidljivih" građana naraste.

10 Komentara

Diskriminacija po nacionalnoj osnovi jedno je od najosetljivijih pitanja u zemljama Balkana.

6 Komentara

Sombor je grad sa ukupno 85.903 stanovnika.

11 Komentara

U Sremu, pored većinskog srpskog stanovništva žive još četiri nacionalne zajednice: Hrvati, Slovaci, Mađari i Romi.

25 Komentara

U Gradu Zrenjaninu, kao višenacionalnoj sredini sa većinskim srpskim stanovništvom, vodi se računa o poštovanju prava manjina i mnogi lokalni akti usmereni su u tom pravcu.

1 Komentar

Multikulturalizam, uz tolerantnost, bio je jedan od pojmova koji se vezivao za Vojvodinu. Međutim, mnogi tvrde da se danas o njemu sve manje može govoriti.

80 Komentara

Strana 1 od 4

O projektu

Projekat "Mreža 21" realizuje Radio 021 u partnerstvu sa još 20 vojvođanskih medija tražeći odgovore na pitanja sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, a kako bi doprineo sposobnosti društva da se pripremi za članstvo u EU.

Projekat se sastoji od serije radijskih i TV emisija, istraživačkih tekstova, istraživanja javnog mnjenja i edukativne kampanje.

Stavovi izneseni na ovoj multimedijalnoj platformi pripadaju autorima projekta i ni na koji način ne predstavljaju stavove Evropske unije.

Radijske emisije

Projekat "Mreža 21", između ostalog, predviđa proizvodnju radijskih emisija na ključne teme iz domena pravosuđa, korupcije i ljudskih prava.

Ovde ih možete slušati ili preuzeti za emitovanje na vašoj radio stanici.


Televizijske emisije

Tri televizijske polusatne emisije, koje se bave temama sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, obrađuju konkretne slučajeve iz pomenutih oblasti i sublimiraju sve aspekte problematike u okviru tri važna segmenta srpskog društva.

Ovde možete pogledati i preuzeti za emitovanje sve TV emisije u produkciji 021.


Anketa

Ocenite nivo poštovanja ljudskih prava u Srbiji: