Država blagim kaznama podstiče nasilje nad ženama sa invaliditetom

Država blagim kaznama podstiče nasilje nad ženama sa invaliditetom

Žene sa invaliditetom u Srbiji čak četiri puta češće trpe nasilje od ostalih žena.

Nasilje nad starima - tajna koja ne izlazi iz kuće

Nasilje nad starima - tajna koja ne izlazi iz kuće

Srbija je u demografskom smislu zemlja starih ljudi, a gde ima puno starih ima i puno problema kojima su izloženi.

Zrenjanin: Za mere podrške deci i porodici 120 miliona dinara

Zrenjanin: Za mere podrške deci i porodici 120 miliona dinara

Nesporna je činjenica da se deci i njihovim pravima posvećuje sve veća pažnja, a neke teme poput nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja ili zaštite dece od zloupotreba na društvenim mrežama dobile su prioritet.

Država radije plaća kazne umesto što zapošljava osobe sa invaliditetom

Država radije plaća kazne umesto što zapošljava osobe sa invaliditetom

Veći deo građana ni ne zna kako sve može da zaštiti svoja prava, što se posebno odnosi na osetljive i marginalizovane grupe kao što su deca, stari, siromašni, mentalno oboleli i osobe sa invaliditetom.

Vrbas: Ceh iz restorana sa partijskog veselja pokušala da plati novcem građana

Vrbas: Ceh iz restorana sa partijskog veselja pokušala da plati novcem građana

U Vrbasu je, pred nedavno održane lokalne izbore, za jedno veče u restoranu potrošeno blizu 100.000 dinara.

O projektu

Projekat "Mreža 21" realizuje Radio 021 u partnerstvu sa još 20 vojvođanskih medija tražeći odgovore na pitanja sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, a kako bi doprineo sposobnosti društva da se pripremi za članstvo u EU.

Projekat se sastoji od serije radijskih i TV emisija, istraživačkih tekstova, istraživanja javnog mnjenja i edukativne kampanje.

Stavovi izneseni na ovoj multimedijalnoj platformi pripadaju autorima projekta i ni na koji način ne predstavljaju stavove Evropske unije.

Radijske emisije

Projekat "Mreža 21", između ostalog, predviđa proizvodnju radijskih emisija na ključne teme iz domena pravosuđa, korupcije i ljudskih prava.

Ovde ih možete slušati ili preuzeti za emitovanje na vašoj radio stanici.


Televizijske emisije

Tri televizijske polusatne emisije, koje se bave temama sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, obrađuju konkretne slučajeve iz pomenutih oblasti i sublimiraju sve aspekte problematike u okviru tri važna segmenta srpskog društva.

Ovde možete pogledati i preuzeti za emitovanje sve TV emisije u produkciji 021.


Anketa

Da li će Srbija biti spremna za EU članstvo?