Korupcija prva asocijacija građana na pojam javna nabavka

Korupcija prva asocijacija građana na pojam javna nabavka

Kod većine građana, kada se pomenu javne nabavke u Srbiji, korupcija je prva asocijacija.

Sombor: Uvek se zna ko dobija na tenderu

Sombor: Uvek se zna ko dobija na tenderu

U Vojvodini je trenutno aktivno skoro 3.900 poziva za javne nabavke različitih vrednost i različitih tipova usluga i dobara, a njihova ukupna vrednost meri se stotinama miliona dinara.

Opština Inđija pod lupom državnog revizora

Opština Inđija pod lupom državnog revizora

Kako navodi organizacija "Transparentnost Srbija", u našoj zemlji se, godišnje, kroz sprovedene javne nabavke ministarstava, državnih ustanova i preduzeća i javnih fondova "obrne" blizu 300 milijardi dinara, kroz više od 80.000 zaključenih ugovora sa raznim ponuđačima.

Zrenjaninski DRPKO sprečava drpanja javnog budžeta

Zrenjaninski DRPKO sprečava drpanja javnog budžeta

Zrenjaninsko Društvo protiv korupcije, skraćeno DRPKO, za kratko vreme postojanja načinilo je niz ozbiljnih poteza u markiranju i suzbijanju koruptivnih radnji u javnim nabavkama.

Maksimalno dobri uslovi za prevare u javnim nabavkama

Maksimalno dobri uslovi za prevare u javnim nabavkama

Javna potrošnja i kontrola tokova novca u Srbiji jedna je od najzanimljivijih tema koja čeka delegate Evropske unije u našim naporima da postanemo punopravna članica, a za početak kandidat za pristup.

O projektu

Projekat "Mreža 21" realizuje Radio 021 u partnerstvu sa još 20 vojvođanskih medija tražeći odgovore na pitanja sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, a kako bi doprineo sposobnosti društva da se pripremi za članstvo u EU.

Projekat se sastoji od serije radijskih i TV emisija, istraživačkih tekstova, istraživanja javnog mnjenja i edukativne kampanje.

Stavovi izneseni na ovoj multimedijalnoj platformi pripadaju autorima projekta i ni na koji način ne predstavljaju stavove Evropske unije.

Radijske emisije

Projekat "Mreža 21", između ostalog, predviđa proizvodnju radijskih emisija na ključne teme iz domena pravosuđa, korupcije i ljudskih prava.

Ovde ih možete slušati ili preuzeti za emitovanje na vašoj radio stanici.


Televizijske emisije

Tri televizijske polusatne emisije, koje se bave temama sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, obrađuju konkretne slučajeve iz pomenutih oblasti i sublimiraju sve aspekte problematike u okviru tri važna segmenta srpskog društva.

Ovde možete pogledati i preuzeti za emitovanje sve TV emisije u produkciji 021.


Anketa

Da li podržavate ulazak Srbije u EU?