Dođu kao žrtve, izađu s osećajem krivice

Dođu kao žrtve, izađu s osećajem krivice

Bečejka Anđelka R. se udala sa svega dvadeset godina za čoveka koji je bio direktor javnog preduzeća i imao poznanstva i kontakte na svakom koraku.

U Novom Sadu više prijavljenih slučajeva nasilja u porodici

U Novom Sadu više prijavljenih slučajeva nasilja u porodici

Novosadska policija je u u prvih šest meseci ove godine registrovala ukupno 305 slučajeva nasilja u porodici, što je povećanje od čak 45% u udnosu na isti period prošle godine.

Zašto žene sa sela retko prijavljuju nasilje?

Zašto žene sa sela retko prijavljuju nasilje?

Svaka druga žena doživljava ili je doživela neki oblik psihičkog nasilja u svojoj porodici, a svaka treća je dobila batine, uglavnom od sadašnjeg ili bivšeg supruga ili partnera.

Samo dve ustanove u Sremu sa panik-tasterima

Samo dve ustanove u Sremu sa panik-tasterima

Da Srem nije tako "divan, kićen" i idiličan govori podatak da je u sremskom upravnom okrugu za prvih sedam meseci ove godine prijavljeno preko 120 slučajeva nasilja u porodici.

Svakog dana se jave bar tri zlostavljane žene

Svakog dana se jave bar tri zlostavljane žene

Na sastancima zrenjaninske Grupe za koordinaciju koja se bavi problemima porodičnog nasilja, svake nedelje razmatra se u proseku oko 20 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, što je više od hiljadu zlostavljanja u toku godine, a to su samo slučajevi za koje se zna.

O projektu

Projekat "Mreža 21" realizuje Radio 021 u partnerstvu sa još 20 vojvođanskih medija tražeći odgovore na pitanja sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, a kako bi doprineo sposobnosti društva da se pripremi za članstvo u EU.

Projekat se sastoji od serije radijskih i TV emisija, istraživačkih tekstova, istraživanja javnog mnjenja i edukativne kampanje.

Stavovi izneseni na ovoj multimedijalnoj platformi pripadaju autorima projekta i ni na koji način ne predstavljaju stavove Evropske unije.

Radijske emisije

Projekat "Mreža 21", između ostalog, predviđa proizvodnju radijskih emisija na ključne teme iz domena pravosuđa, korupcije i ljudskih prava.

Ovde ih možete slušati ili preuzeti za emitovanje na vašoj radio stanici.


Televizijske emisije

Tri televizijske polusatne emisije, koje se bave temama sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, obrađuju konkretne slučajeve iz pomenutih oblasti i sublimiraju sve aspekte problematike u okviru tri važna segmenta srpskog društva.

Ovde možete pogledati i preuzeti za emitovanje sve TV emisije u produkciji 021.


Anketa

Da li će Srbija biti spremna za EU članstvo?