Javna potrošnja

Ukoliko građani ne znaju kako se troši njihov novac, to otvara prostor za vlast da ne radi u interesu građana. Zato, svaki dinar mora biti utrošen na zakonit i transparentan način, što svakako nije slučaj u opštini Bačka Topola.

1 Komentar

Novosadski budžet već godinama unazad kreće se u visini od oko 200 miliona evra, ali građani koji ga i pune skoro i da nemaju prave informacije o tome kako se taj novac troši.

17 Komentara

Budžet Grada Sombora u ovoj 2017. godini iznosi dve milijarde i 686 miliona dinara, a skoro dve trećine prihoda doćiće od raznih vrsta poreza, pre svega poreza na zaradu.

4 Komentara

Iako su moderne tehnologije omogućile da svako jednim klikom može da proveri kako se troši zajednički novac, saznanja o tome su još uvek privilegija vlasti, tj. onih koji odlučuju o budžetu.

0 Komentara

Izraz transparentno nije odavno u svakodnevnoj upotrebi u našem jeziku, ali se može reći da se sada baš odomaćio.

2 Komentara

U svom Izveštaju o svrsishodnosti trošenja budžetskih sredstava lokalnih samouprava, Savet za borbu protiv korupcije zaključuje da novac nije trošen u skladu sa potencijalima i prioritetima.

9 Komentara

San skoro svakog radnika u Srbiji je da jednog dana dobije "državni posao", jer on donosi malu ali redovnu platu, sigurnu "fotelju", stalan radni odnos i brojne privilegije.

18 Komentara

Kada se žale gradskom ombudsmanu, Somborci se mahom žale na komunalne probleme.

2 Komentara

Zrenjaninska opština je licitacijom iznajmljivala seljacima u zakup državno poljoprivredno zemljište u opštini Čenta, ali je, čim je glavni grad Beograd dospeo pod nadležnost naprednjaka, prestala i prećutno se saglasila da oranice dalje obrađuje PKB korporacija, višedecenijski besplatni korisnik.

4 Komentara

Dobiti potreban dokument, zakazati sastanak, pregled i uopšte obaviti bilo kakav administrativni posao za običnog čoveka u Srbiji često predstavlja noćnu moru.

5 Komentara

Šta se dešava kada se građani žale na rad lokalnih organa vlasti i da li neko snosi posledice zbog nerada ili lošeg rada u javnoj upravi?

2 Komentara

Nerad javnih službi, zatvoreni šalteri za vreme radnog vremena i čekanje na izradu potrebnih dokumenata koje traje mesecima, nešto su čemu građani neretko i nerado svedoče.

8 Komentara

Kakvu perspektivu u Srbiji imaju oni koji nemaju nikakve veze sa političkim partijama koje su na vlasti ili onima koji su direktno ili indirektno povezani sa vladajućim strukturama? Odgovor je - nikakvu.

11 Komentara

Svaki Somborac iole upućen u lokalna dešavanja, mogao bi da navede bar jedan primer ulaganja u neki projekat ili infrastukturu, čija je realizacija bila vođena partijskim, a ne opštim interesima.

1 Komentar

Pre deset godina kasarne i poligoni su iznenada, bez znanja opština, uknjiženi kao vlasništvo oružanih snaga Srbije, pa vojska sada opštinama prodaje ono što je oduvek bilo u svojini lokalne zajednice.

28 Komentara

Strana 1 od 2

O projektu

Projekat "Mreža 21" realizuje Radio 021 u partnerstvu sa još 20 vojvođanskih medija tražeći odgovore na pitanja sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, a kako bi doprineo sposobnosti društva da se pripremi za članstvo u EU.

Projekat se sastoji od serije radijskih i TV emisija, istraživačkih tekstova, istraživanja javnog mnjenja i edukativne kampanje.

Stavovi izneseni na ovoj multimedijalnoj platformi pripadaju autorima projekta i ni na koji način ne predstavljaju stavove Evropske unije.

Radijske emisije

Projekat "Mreža 21", između ostalog, predviđa proizvodnju radijskih emisija na ključne teme iz domena pravosuđa, korupcije i ljudskih prava.

Ovde ih možete slušati ili preuzeti za emitovanje na vašoj radio stanici.


Televizijske emisije

Tri televizijske polusatne emisije, koje se bave temama sudske efikasnosti, budžetske odgovornosti i ljudskih prava, obrađuju konkretne slučajeve iz pomenutih oblasti i sublimiraju sve aspekte problematike u okviru tri važna segmenta srpskog društva.

Ovde možete pogledati i preuzeti za emitovanje sve TV emisije u produkciji 021.


Anketa

Da li će Srbija biti spremna za EU članstvo?